آندوسکوپی در جراحی های دیسک کمر

آندوسکوپی در جراحی های دیسک کمر

در موارد خاص می توان درمان های جراحی دیسک کمر را با انجام آندوسکوپی انجام داد و نتیجه برابر و حتی برتر با عوارض کمتر و انسزیون کمتر ( باز کردن پوست و عضلات ) و نتیجه مطلوب را بدست آورد.

مزایایی روش آندوسکوپی دیسک کمر

انجام روش آندوسکوپی جهت جراحی دیسک کمر محاسن زیادی دارد که بطور خلاصه عبارتند از:

۱٫ برش پوستی بسیار کوچک حدود ۱٫۵ تا ۲ سانتی متر

۲٫ آسیب به عضلات اطراف ستون مهره نمی رسد.

۳٫ دستکاری عضلات و بافت های اطراف و مهره ها به حداقل می رسد.

۴٫ برداشتن قسمت بسیار کوچکی از لبه مهره نیاز است.

۵٫ ریشه عصبی و دورا بطور وسیع دستکاری نمی شود و لذا عوارض بعدی و چسبندگی کمتر است.

۶٫ بیمار در حداقل زمان از بیمارستان مرخص می شود.

۷٫ دوره نقاهت بسیار کوتاه تر از روش معمول جراحی است.

۸٫ بیمار در همان روز عمل جراحی می تواند راه برود و حتی از بیمارستان مرخص شود.

۹٫ بازگشت به کار بسیار زودتر امکان پذیر است.